al contingut a la navegació Informació de contacte

Prohibició de fer foc a l' estiu

La prohibició de fer foc sense autorització finalitza el 15 d’octubre.
Prohibició de fer foc a l'Estiu
Prohibició de fer foc a l'Estiu

DIJOUS 20 JUNY 2019

La norma regula que en els terrenys forestals o de conrreus , estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat:
•No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
•No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
•Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 AGENTS RURALS DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA  :  Manel Torrelles 627 48 11 66

Document Actions