Dijous, 30 De Març De 2017
Plaça Major, 1, Castellnou de Seana - 25265
Telèfon: 973 32 07 05 Fax: 973 32 07 05

Edictes

12/08/2014

EDICTE


EDICTE

 

L´empresa Agroramadera Rubiol SCP ha presentat un projecte per a dur a terme la construcció d´una explotació porcina d´engreix, a la finca emplaçada al paratge la Coma d´aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries de Planejament Municipals vigents.

 

Dacord amb allò que sestableix a l´article 49del Text refós de la Llei durbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini de VINT DIES, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.

 

El projecte esmentat es troba de manifest al departament durbanisme de lajuntament, on es podrà consultar en horari datenció al públic, durant el termini anteriorment indicat.

 

Castellnou de Seana, 11 d´agost de 2014    

 

L´alcalde

 

 

 

 

 

Jordi Llanes Valls


Mapa Web