Dijous, 30 De Març De 2017
Plaça Major, 1, Castellnou de Seana - 25265
Telèfon: 973 32 07 05 Fax: 973 32 07 05

Edictes

08/04/2016

Edicte 05-04-2016


EDICTE

 

L´empresa Segura Guasch SL ha presentat un projecte per a dur a terme l´ampliació d´una explotació avícola de galls d´indis, a la finca emplaçada al paratge Plana Alta d´aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries de Planejament Municipals vigents.

 

Dacord amb allò que sestableix als articles 49del Text refós de la Llei durbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i 58 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini de VINT DIES, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.

 

El projecte esmentat es troba de manifest al departament durbanisme de lajuntament, on es podrà consultar en horari datenció al públic, durant el termini anteriorment indicat.

 

Castellnou de Seana, 5 d´abril de 2016        

 

L´alcalde

 

 

 

 

 

Jordi Llanes Valls

 


Mapa Web