28° / 16° Intervals de núvols

Telèfons d'interés

Serveis bàsics

 • Jutjat de Pau: 

  Dimecres de 10:35 a 12:15

        973 320 705

 • Registre Civil:

  De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00

        973 320 705

 • Consultori mèdic:

        973 337 167

 • Farmacia:

  973 321 259
 • Vetllatori:

  973 337 285 (Servei 24h)
 • Taxi:

  Josep Segarra 630 538 180
 • Algutzil: 

        Joan Vendrell 663 139 226