40° / 22° Clar

On dirigir-me

Institucions i Departaments

Tributs gestionats per l'OAGRT (Organisme Autònom de Gestió )

  • Impost de vehicles de tracció mecànica. 1 sol termini
  • IBI urbana. 3 terminis
  • Aigua. 2 terminis
  • Taxes i Preus públics. 1 termini
  • IBI rústica. 1 termini
  • Escombraries. 1 termini
  • Clavegueram. 1 termini

Oficina de Mollerussa:

C/ Manuel Bertran, 2, 1r-B

Telèfon: 973 701 132

Serveis depenents del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

  • Serveis socials
  • Medi Ambient (deixalleria, abocador i recollida de residus)

C/ Prat de la Riba, 1. Mollerussa

Telèfon: 973 711 313

Justicia

Jutjat de Primera Instància e Instrucció 1 i 2

C/ Estudi Vell, 15. Cervera

Telèfons: 973 03 60 07 /973 03 60 00